Laburpena

ERABILERA-BALDINTZAK ETA PRIBATUTASUN-POLITIKA

Erabiltzaile estimatua

Alexia Classroom plataformara sartu aurretik, nahitaezkoa da pribatutasun-baldintzak eta pribatutasun-politika onartzea. Jarraian, lege-testua aurkituko duzu irakurri eta zure segurtasunerako.

Dokumentua arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu, dituzun eskubideak ezagutzeko.

Eskerrik asko zure konfiantzagatik


Politika osoaERABILERA-BALDINTZAK ETA PRIBATUTASUN-POLITIKA

 

 

ALEXIA CLASSROOM ERABILTZEKO BALDINTZAK

 

Alexia Classroom hezkuntza-plataforma pribatu bat da (aurrerantzean, ''Alexia Classroom"), hezkuntza-komunitateari zuzendua eta bereziki ikastetxeei, gurasoei, tutoreei, irakasleei eta ikasleei (aurrerantzean, ''erabiltzaileak''). Alexia Classroom-ek espazio pertsonal bat (aurrerantzean, "Profila") errazten die erabiltzaileei, informazioa eman eta trukatu dezaten eta ikasleen, irakasleen eta erlazionatutako pertsonen artean komunika daitezen.

 

EDUCARIA EURO S.L.U-k (aurrerantzean, "Educaria") sortu du eta hark kudeatzen du Alexia Classroom.

 

Erabilera-baldintza hauek Alexia Classroom-en sartzea eta hori erabiltzea arautzen dute, bai http://” IkastetxearenIzena".alexiaclassroom.com webgunearen bidez (aurrerantzean, "webgunea"), bai sistema eragile bakoitzaren aplikazio-dendetan erabiltzaileen eskura jarritako mugikorretarako aplikazio bidez (aurrerantzean, "mugikorretarako aplikazioak"), baita Alexia Classroom-en erakutsitako edo eskuragarri jarritako eduki guztiak ere. Alexia Classroom plataformara lehen aldiz sartzen zarenean, erabilera-baldintza horiek irakurri eta onartu izanaren baieztapena eskatuko zaizu.

 

Educariak eskubidea gordeko du Erabilera-baldintza hauek aztertzeko eskubidea, edozein unetan legezko arrazoiengatik, arrazoi teknikoengatik edo Alexia Classroom-ekin edo araudiarekin lotutako zerbitzuak eskaintzerakoan izandako aldaketen ondorioz, eta, hala badagokio, erabaki korporatibo estrategikoen ondoriozko aldaketengatik. Hori gertatzean, webgunean argitaratuko dugu eta/edo horren bidez abisatuko dugu, eta Alexia Classroom erabiltzen jarraitzen bada, egindako aldaketak onartu direla ulertuko dugu. Egindako aldaketekin ados ez egonez gero, Alexia Classroom-en baja eman ahal izango da horretarako egokitutako prozedurari jarraituz.

 

Erabilera-baldintzak aldizka kontsultatzea gomendatzen du Educariak, aldaketak izan baititzakete. www.alexiaeducaria.com webgunean agertzen den Erabilera-baldintzak atalean indarrean dagoen bertsioa kontsultatu dezake.  

 

Litekeena da, Plataformaren barruan dauden zerbitzuak eskaintzerakoan, zerbitzu horiek ematen diren domeinuaren izena aldatzea. Plataforma honen bidez emandako zerbitzuetara sartzean, aukera hori aitortu eta onartu egiten da, eta, kasu horretan, erabat indarrean egongo dira onartu dituzun betebeharrak, Erabilera-baldintza hauetan ezarritakoaren arabera.

 

Erabilera-baldintza horiek bete ahal izango ditu Educariak, zerbitzu jakin batzuk, aplikazio mugikorrak eta/edo webgunean eskaini daitezkeen produktuak, edo, hala badagokio, sistema eragile mugikor bakoitzaren aplikazio-denda aipatuetan erabiltzeko baldintza berezien bidez osatu ahal izango dituenak.

 

Zenbait baldintza bereziren pean egon daitezke zenbait eduki eta zerbitzu, mugikorretarako aplikazio edo Educariaren produktu batzuk, eta, kasuen arabera, horien ordez, Alexia Classroom-en Erabilera-baldintza hauek ordezkatu, osatu eta/edo aldatuko dira, eta, kontraesana badago, Erabilera-baldintzetako xedapenei dagokienez, baldintza berezi horiek bete beharko dira.

 

Zure datu pertsonalak bildu eta tratatzea, eta datu horiei buruz zure eskubideak baliatzea, Erabilera-baldintza, Pribatutasun-politika eta Datu pertsonalen babeserako lege horien bidez zuzenduko dira.

 

Laburbilduz.

 

Alexia Classroom-era sartzean gure Erabilera-baldintzak eta Pribatutasun-politika onartzen dituzu. Aldaketaren bat egin eta ados ez zauden unean, Alexia Classroom-en baja eman ahal izango duzu.

 

ERABILTZAILEAK ETA PROFILAK

 

Profil bat sortu eta Alexia Classroom erabiltzailea izatera pasa aurretik, Pribatutasun-politika eta Datu pertsonalen politika irakurri behar duzu, eta Alexia Classroom erregistroko formularioan ezarritako laukitxoa markatuz edo, hala badagokio, ezartzen den prozedura baliokidearen bidez, markatuz onartuko duzu.

 

Alexia Classroom-eko erabiltzailea izan ahal izateko, beharrezkoa da lehenago zure posta elektronikoan eta/edo sakelako telefonoan Alexia Classroom plataforma erabiltzeko Zerbitzuak Emateko akordioa formalizatu duen Ikastetxearen gonbidapena jaso izana, edo zure alta beste ingurune alternatibo baten bidez eskatzea, Alexia Classroom modu seguruan parte hartu ahal izateko Educariak ezarritako beste bide alternatibo baten bidez.

 

Alexia Classroom-en Profil bat izateak suposatzen du zu izan behar zarela une oro, eta ezin duzula inorengandik pasarazi. Guztiz arduratsua izan behar duzu, eta zure datu errealak, egiazkoak eta eguneratuak sartu behar dituzu. Zure datuen egiazkotasuna egiaztatzen saiatuko gara, eta gordeko dugu, beste ekintza batzuei kalterik egin gabe, ez erregistratzeko edo baja emateko eskubidea, eman dizkiguten datuak faltsuak edo osatugabeak badira. Benetako profila izateko betebeharra funtsezkoa da Zerbitzuan. Era berean, jakinarazten dizugu Alexia Classroom-en, Hezkuntza Pribatuko Plataforma gisa, onarpen-eskubidea gordetzen dugula, eta, horretarako, zerbitzuarekiko edukiagatik egokiak iruditzen ez zaizkigun profilak alde bakarrez ezeztatzeko ahalmena izango dugula.

 

Laburbilduz.

 

Alexia Classroom-en erregistratzeko, Hezkuntza zentro baten gonbidapena behar duzu, edo alta eskatu, Alexia Classroom-ek ahalbidetuko duen beste bide alternatibo batengatik. Gainera, zure informazio erreala eta eguneratua eman beharko duzu beti.

 

ALEXIA CLASSROOM-EN SARTZEA: 14 urtetik gorako pertsona fisikoak edo adin horretatik beherako adingabeak, guraso-baimenarekin.

 

Oro har, Alexia Classroom-ek uzten die 14 urtetik beherakoei sartzen Alexia Classroom-en erregistroa bultzatu duen ikastetxearen baimenaren ondorioz, beharrezkotzat jotzen duenean gurasoen edo legezko tutoreen baimena bildu duelako, eta beraz, Baldintza hauek onartzean, bermatzen duzu (1) 14 urte baino gehiago dituzula edo (2) bestela, aipatu den gurasoen edo legezko tutoreen baimena duzula Alexia Classroom-en egoteko, kudeatzen duzun ikastetxeak (aurrerantzean, "Ikastetxea") kudeatuta, eta aitorpenaren ardura osoa hartzen duzu zeure gain.

 

Gainera, jakin behar duzu Alexia Classroom-en erabiltzaile izan ahal izateko beharrezkoa dela lehenago gonbidapen bat jasotzea matrikulatuta zauden edo zerbitzua ematen duzun Ikastetxetik.

 

Laburbilduz.

 

Alexia Classroom-en erregistratzeko 14 urtetik gorakoa izan behar duzu, edo, bestela, zure erregistroa matrikulatuta dagoen Ikastetxetik sustatu behar da, gurasoek edo tutoreek aldez aurretik baimena eman ondoren, beharrezkoa denean.

 

PROFILAREN SEGURTASUNA

 

Berariaz onartzen duzu Alexia Classroom eta Alexia Classroom-ekin lotutako funtzionalitateak zure erabilera pertsonalerako bakarrik eskaintzen direla, eta ezin duzu erabili helburu ekonomiko edo komertzial baterako.

 

Erabilera-baldintza hauetan berariaz xedatutakoa salbu, eta eskura jar ditzakegun eduki pedagogikoak eta hezkuntza-edukiak barneratzeko eskura jarritako erremintei kalterik egin gabe, pertsona juridikoek (enpresa, elkarte edo beste edozein motatako entitate izan) DEBEKATUTA dute Profil bat izatea.

 

Alexia Classroom-era sartzeak Edukariak izaera pertsonaleko datu batzuk tratatzea dakar, eta, beraz, gure Pribatutasun-politika eta Datu pertsonalak babesteko politika onartu behar dituzu. Hornitzen dituzun datuak eguneratuta eduki beharko dituzu.

 

Alexia Classroom-en sartzeak eta Profila erabiltzeak berekin dakartza horiek modu egokian erabiltzeko zure konpromisoa eta betebeharra, betiere, Erabilera-baldintza horiei eta indarrean dagoen legezkotasunari atxikita, nazionala edo nazioartekoa izan, baita fede onari, moralari eta ordena publikoari buruzko arauak ere, eta gehi dezakegu beste edozein xedapen osagarri ere, egiten duzun erabilerari eta sarbideari dagokionez. Zu zara Profilaren erabileraren arduraduna.

 

Indarrean dagoen araudiaren zati bat ez betetzeak, eta Alexia Classroom-ek erabiltzeko baldintzei dagokienez, Educariari ahalmena emango dio sarrera mugatu eta/edo zure erabiltzaile-kontua desgaitzeko. Hala, aitortzen duzu eta onartzen duzu Educariak zure konturako sarbidea inhabilitatzen badu, Alexia Classroom-en bidez eskainitako zerbitzuetara sarbidea izateari utziko diozula, baita kontuko informazio edo kontuan gordetako beste edozein eduki ere. Educaria ez da inola ere inhabilitazio horrek zuretzat izan ditzakeen ondorioen arduradun.

 

Laburbilduz.

 

Kontua erabilera pertsonalerako soilik erabil daiteke, helburu ekonomiko edo komertziala bilatzeko aukerarik gabe.

 

ERANTZUKIZUNAK

 

Alexia Classroom-en, webgunearen eta edukien eta, hala badagokio, Alexia Classroom-en mugikorretarako aplikazioen arabera, legeen araberako eta zentzuzko erabilera bat egitera behartuta zaude, bai eta, hala badagokio, Alexia Classroom-en mugikorretarako aplikazioena ere, sortu diren aukeren eta xedeen arabera, hurrenez hurren.

 

Alexia Classroom-i dagokionez, Educariak bitartekari soil gisa jarduten du plataforma teknologikoa eskura jarriz, eta lege bidez eska dakiokeen eginbideak eragindako erantzukizuna hartzen du bakarrik eta esklusiboki. Educariak ez du inolako erantzukizunik hartuko, zuzenean edo zeharka, erabilera okerretik edo iruzurrezko erabileratik eratorrita, Alexia Classroom-ek webgunearen, mugikorretarako aplikazioen edo han ostatu hartutako edukien bidez egindako erabilera okerragatik.

 

Zu izango zara erantzule bakarra Alexia Classroom webgunearen edo mugikorretarako aplikazioen bidez komunikatzen, ostatatzen, transmititzen, erabilgarri egiten edo erakusten duzun edonolako iruzkinena, iritziena, aipamenena edo edukiena; eta bereziki, Profilaren mantentzearen eta Profilean komunikatzen, ostatatzen, transmititzen, erabilgarri egiten edo erakusten duzun edonolako iruzkinena, iritziena, alusioena edo edukiena.

 

Bereziki, Educaria ezin izango da arduradun editorialtzat hartu, eta espresuki adierazi dugu Alexia Classroom-ek Alexia Classroom-en bidez emititu ahal izango dituen iritzietako bakar bat ere ez dugula identifikatzen, zeinen ondorioetako bat erabiltzaile igorlea izan den.

 

Ikastetxearen argibideak jarraituz, Alexia Classroom-en erabiltzaileek helarazten dizkiguten edukien, iritzien, informazioen, iruzkinen, irudien edo marrazkien argitalpena mugatu ahal izango dugu, eta, horretarako, instalatu ahal izango ditugu, egoki ulertuko bagenu, horretarako iragazkiak.

 

Educariak jakingo balu web-orrian jasotako edukiak, fitxategiek, informazioak, publizitateak, iritziek, kontzeptuek eta irudiek ez dutela legea betetzen edo morali, fede onari eta ordena publikoari buruzko legeak urratzen dituztela, edota birus informatiko edo antzeko software-errutina bat dutela, berehala erretiratuko ditu.

 

Aurreko horrek ez du inolaz ere behartzen Educaria Alexia Classroom-en bidez zabaldu daitezkeen edukiak kontrolatzera, eta, ahal den neurrian, eta Alexia Classroom bidez heda daitezkeen eta difamaziozko, arrazista, sexista, xenofobo, baztertzaile, pornografiko, bortitz edo morala, ordena publikoa edo ohitura onak urra ditzaketen edo argi eta garbi legez kanpokoak edo bidegabeak izan litezkeen antzeko har litezkeen edukiak, iruzkinak edo iritziak saihesteko borondatea erakusten du.

 

Era berean, Educariak inola ere ez du erantzungo:

 

·       Alexia Classroom eta/edo mugikorretarako aplikazioen eskuragarritasuna eta jarraikortasuna, eta, horren bidez, zure terminalaren eta/edo osatzen duten funtzionalitateen bidez eskuratu ahal izango ditugu, baldin eta horiek gure kontrol-eremutik eta jardueratik kanpoko faktoreetatik eratortzen badira. Adibidez, eta adibide hauetara soilik mugatu gabe, erabiltzen duzun terminala, eskuragarri dagoen banda zabala, Interneteko zure konexioaren abiadura, kokapen geografikoa eta abar.

 

·       Baimendu gabeko hirugarrenek erabiltzaileen datuak ezagutzearen edo datu horiek erabiliz Alexia Classroom-en egiten duten erabileratik eratorritako edozein kalte eta galerak.

 

·       Alexia Classroom eteten, amaitzen edo disfuntzioagatik sor dakizkiokeen edozein motatako kalteak, Educariari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik.

 

·       Birusa izatea edo zure sistema informatikoan eta/edo zure terminalean alterazioak sor ditzaketen bestelako elementuak izatea.

 

·       Baimenik gabe hirugarrenek Alexia Classroom-en erabiltzaile-kontua sarbide eta/edo erabiltzearen ondorioz eragin zitzaketen galerak eta/edo kalteak. Horretarako, gogorarazi nahi dizugu zu zarela zure sarbide-gakoak zaintzearen arduradun bakarra, bai eta Educariari edota hirugarrenei sor litzakeen balizko kalte eta/edo kalteez ere, baimenik gabeko erabilera baten ondorioz. Educariak ez du bere gain hartzen Alexia Classroom-en eduki edo zerbitzuetara sartzeko erabiltzaileek dituzten gakoak behar ez bezala erabiltzearen erantzukizuna, ezta Erabiltzaileek gaizki erabiltzearen, galdu edo ahaztearen eta baimenik gabeko hirugarrenek behar ez bezala erabiltzearen ondorioena ere.

 

Educariak, egoki irizten duenean, web-orrian, Zerbitzuetan edo Edukietan jasotako informazioan zuzenketak, hobekuntzak edo aldaketak egitea ahal izango du, eta, horrek ez du inolako erreklamaziorik edo kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik eragingo, ezta inolako erantzukizunik aitortzeko ere.

 

Laburbilduz.

 

Alexia Classroom-en, ostatuak diren edukien legezkotasuna kontrolatzen da ahal den neurrian, baina zu zara Alexia Classroom-en argitaratzen duzun edozein informazioren erantzule bakarra.

 

 

BAIMENDU GABEKO ERABILERAK

 

Guztiz debekatuta geratzen da, eta, beraz, horren ondorioak izango dira Alexia Classroom-ek legez kanpoko helburuekin edo baimenik gabe erabili ahal izango dituen edo erabili gabeko helburuekin Alexia Classroom erabili ahal izatea edo erabiltzea, eta, berariaz, honako zerrenda hau debekatuta dago:

 

·       Hirugarrenen ohore, irudi eta intimitate pertsonala eta familiarra eta, bereziki, adingabekoen ohore, irudi eta intimitate pertsonaleko eta familiarreko oinarrizko eskubideak urratzea, biltegiratzea, zabaltzea, argitaratzea, banatzea edo partekatzea.

 

·       Hirugarrenen irudi edo datu pertsonalak bildu, biltegiratu, zabaldu, argitaratu, banatu edo partekatzea, haien titularren baimenik lortu gabe.

 

·       Komunikazioetan sekretua urratzen duen edozein eduki aletu, biltegiratu, zabaldu, argitaratu, banatu edo partekatzea, jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideen urratzea edo datu pertsonalen babesa arautzen duten arauak.

 

·       Alexia Classroom, barruan zein kanpoan, beste erabiltzaile batzuek eskuragarri jarri dituzten argazkiak edo irudiak banatzea, banatzea, eskura jartzea edo beste edozein modutan.

 

·       Ilegala, arrazista, lizuna, pornografikoa, abusuzkoa, iraingarria, iruzurtia edo moralaren edo ordena publikoaren aurkakoa den edozein material edo informazio ostatatzea, biltegiratzea, argitaratzea, zabaltzea edo partekatzea.

 

·       Alexia Classroom erabiltzea, iraintzeko, difamatzeko, beldurtzeko, mehatxatzeko, norberaren irudia bortxatzeko edo beste erabiltzaileei jazartzeko.

 

·       Alexia Classroom-ek legez kanpoko modu batean edo edozein modutan erabiltzen duen web gunearen erabilera, edo Alexia Classroom edo webgunea kaltetu, gainkargatu edo kaltetzeko edozein modutan.

 

·       Birus informatikoak, artxibo akastunak edo beste edozein material edo programa informatiko biltegiratu, banatu edo partekatzea, Alexia Classroom-en edukietan, programetan edo sistemetan kalteak edo alterazioak eraginez.

 

·       Alexia Classroom erabiltzea publizitatea edo merkataritza-komunikazioak bidaltzeko, publizitate-helburua duten mezuak jaulkitzeko edo datuak biltzeko helburu berarekin, edo, bestela, ondasun edo zerbitzuen salmenta edo erosketa iragartzeko edo eskaintzeko.

 

·       Alexia Classroom erabiltzea, helburua edozein izanda ere, pertsona anitz izaera masiboa edota errepikakorra duten posta elektronikoak bidaltzeko, ezta hirugarrenen posta elektronikoko helbideak erabiltzea ere, baimenik gabe.

 

·       Alexia Classroom-en bidez beste erabiltzaile batzuen helbide elektronikokoak edo bestelako informazioa biltzea edo pilatzea, mezu elektronikoak edo eskatu gabeko bestelako komunikazioak bidaltzeko helburuarekin.

 

·       Eskatutako edo baimenik gabeko publizitatea egitea, biltegiratzea, zabaltzea, argitaratzea, banatzea edo erraztea, legez kanpoko eskaintza, sustapen-material, "zabor-mezu", "spam", "gutun-kate" edo antzeko komunikazioen bidez.

 

·       Alexia Classroom-en baliabideak, edukiak, erremintak edota gonbidapenak erregistratu eta erabiltzea, bai eta helburu ekonomiko, komertzial edota publizitarioarekin ere.

 

·       Beste erabiltzaileei eskatu, eskatu edo eskatu, Alexia Classroom-en bidez, datu pertsonalak edo pasahitzak edo izaera pertsonaleko datuak eskatzeko.

 

·       Nortasun faltsua sortzea, profilean datu faltsuak ematea eta/edo erabiltzea, adierazpen faltsuak egitea, zuri eta beste pertsona batzuei buruzko informazio faltsua ematea eta/edo haiekin duzun harremana.

 

·       Profil bat erregistratzea beste pertsona baten izenean, edo besteren identitateak erabiltzeko beste edozein modalitate, eta, bereziki, pertsona ospetsuak landatzea.

 

·       Alexia Classroom erabiltzea, diruz ordaindu behar den edo beste balio ekonomikoa duen beste objektu bat erabiliz ordaindu behar den zorte-jokoak, enbidoak edo ausazko jokoak antolatzeko.

 

·       Alexia Classroom edo bere funtzionalitateen bidez erabilgarri dauden jarduerak eta funtzionalitateak normaltasunez garatzea eragoztea, hala nahita edo nahi izanez gero, erregistroa edo parte-hartzea aldatzea, edozein prozedura, tekniko edo informatikoren bidez, eta -Erabilera-baldintza hauek inola ere ez betetzea. Zure aldetik, aurreko jokabideetako edozeinetan, ekonomia-kontuan hartu gabe, titularrak aukera emango dio titularrari, larritasunaren eta haren irizpidearen arabera, berehala bertan behera utzi edo bertan behera utzi, eta, hala badagokio, debekuen katalogo hau urratzen duten profiletan edukiak kendu.

 

·       Educariak erabiltzaileak egiten duen edozein adierazpen edo erregistro babesten duela adieraztea edo sinestea.

 

·       Alexia Classroom-ek merkataritza-helburuetarako beste moduren bat saltzea, bikoiztea, kopiatzea, saltzea, saltzea edo ustiatzea.

 

·       Alexia Classroom-en zati bat aldatu, moldatu, itzuli, atzeranzko ingeniaritza egin, deskonpilatu edo desmuntatzea.

 

·       Jabetza intelektualaren, marka komertzialaren edo Alexia Classroom-ek edo Alexia Classroom-ek sortutako materialen jabetza eskubideari buruzko beste edozein eskubide ezabatzea.

 

·       Alexia Classroom-en zati bat markatzea edo haren erreplika egitea, Educariaren aldez aurretik idatzizko eta berariazko baimenik eman gabe.

 

·       Datu-base bat sortzea, sistematikoki deskargatuz eta Alexia Classroom-en edukiaren zati osoa edo zati bat gordez.

 

Laburbilduz.

 

Debekatuta dago Alexia Classroom-en sartzea eta hura erabiltzea legez kanpoko edo baimenik gabeko helburuekin: ohoreari, irudiari eta intimitateari kalte egitea, iraintzea, birusak, phishinga, spama, publizitate-helburuak, lehiaketetan iruzurra, arrazakeriaren inguruko jarduerak edo edukiak zabaltzea, pornografia eta abar.

 

 

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

 

Alexia Classroom osatzen duten testu eta elementu grafikoak (diseinua, logotipoak, iturri-kodea eta antzeko beste batzuk), bai eta horien aurkezpena eta muntaia ere, Educariaren edo hirugarrenen titulartasun esklusiboak dira, horiek ustiatzeko eskubideak eman dizkiotenak. Alexia Classroom-en agertzen diren izen komertzial, marka edo zeinu bereizgarri, logotipo, sinbolo, marka misto, figuratibo edo izendun guztiak Titularrarenak dira, edo, baimena eman ondoren, horiek erabiltzeko eskubidea eman dezake, eta horri buruz indarrean dagoen legediak babesten ditu.

 

Educaria da Alexia Classroom-i dagozkion jabetza industrial eta intelektualeko eskubide guztien titularra, baita Alexia Classroom-en aplikazio mugikorrena ere, bertara terminal mugikorren bidez sartzeko aukera ematen baitute, erabiltzaileek argitaratutako edukiak izan ezik, eduki horiek hurrengo atalean ezarritakoaren arabera izango baitituzte, hirugarren kolaboratzaileek Educariari emandakoak izan ezik.

 

Educariari dagokio Alexia Classroomen ustiapen-eskubideak edozein modutan baliatzea, eta, bereziki, erreprodukziorako, banaketarako, komunikazio publikorako eta eraldaketarako eskubideak. Ildo horretatik, jabetza intelektualaren eta industrialaren arloan indarrean dagoen Espainiako eta Europako araudiek babestutako obrak dira.

 

Zure erregistroa sustatu duen Ikastetxearekin sinatutako Akordioaren ondorioz, Erabilera Baldintzak kontuan hartuta eta Educaria Alexia Classroom-en jabe den aldetik, Alexia Classroom erabiltzeko lizentzia mugatua, aldi baterakoa, ezeztagarria eta ez-lizentziagarria ematen dizu, Alexia Classroom modu guztiz pertsonalean erabiltzeko, Alexia Classroom-en sartzeko baimena eman zizun Ikastetxeari lotuta zauden bitartean. Aurrerago aipatutako lizentzia izan ezik, debekatuta dago webgunea osatzen duten eduki guztiak edo batzuk (irudiak, testuak, diseinuak, aurkibideak, formak, bideoak, etab.) kopiatzeko, publikoki komunikatzeko, aldatzeko eta, oro har, ustiatzeko edozein modu, bai eta bistaratzeko edo funtzionatzeko behar diren datu-baseak eta softwarea ere, baldin eta Educariaren berariazko eta idatzizko baimenik ez badu. Zuk ez duzu inolako eskubiderik edo lizentziarik eskuratzen, bere izaera edozein dela ere, elementu horien gainean, Alexia Classroom-en eskainitako zerbitzuen prestazioa bera izan ezik.

 

Era berean, Educaria da Alexia Classroom-i lotutako zerbitzuetara sartzea eta horiek erabiltzea ahalbidetzen duten aplikazio mugikorren gaineko eskubide guztien jabea eta titularra, eta, ildo horretan, horiek deskargatzen dituen erabiltzeari (lizentziaduna) soilik haiek diseinatu diren erabileren arabera erabiltzeko eskubidea ematen dio, eta, bereziki, gure Erabilera-Baldintzetan eta/edo aplikatu beharreko legean aurreikusitakoaren arabera. Erabiltzaileak ez du eskuratuko Alexia Classroom-en mugikorretarako aplikazioa deskargatuz, instalatuz edota erabiliz.

 

Alexia Classroom-en edukia edo haren elementuren bat, zuzenean edo zeharka, sare telematiko edo euskarri analogoen bidez banatu, eraldatu, aldatu, banatu edo horren elementuren bat izan behar da, zuzenean edo zeharka, eta, horretarako, ez da kontuan hartzen Educariaren berariazko baimena eta, hala badagokio, eta, hala badagokio, hirugarren laguntzaileak idatziz eta idatziz emandako baimen espresuki eta idatziz jasotzen ez bada.

 

Ezin izango duzu, inola ere, eduki bat edo zati bat, osorik edo zati batean, ustiatu edo komertzialki eman, ez edukirik (irudiak, testuak, diseinuak, indizeak, formak, eta abar). Alexia Classroom-en webguneak edo mugikorretarako aplikazioak osatzen dituztenak, Educariaren aurrez idatziz baimendu gabe. Lizentzia hau hausten badu, Educariak zure profila bertan behera utziko du, arau-hauste horretatik etor daitezkeen beste ondorio batzuk gorabehera.

 

Laburbilduz.

 

Educaria jabetza industrial eta intelektualaren eskubideen titularra da Alexia Classroom eta bere mugikorretarako aplikazioekin. Debekatuta dago ustiatzea edo komertzialki erabiltzea webguneak eta aplikazio mugikor horiek osatzen duten edukiak.

 

 

ERABILTZAILEEN PROFILEN EDUKIAK

 

Profilean edukia argitaratzean (egoerak, argazkiak, testuak, bideoak, soinuak, marrazkiak, logotipoak edo beste edozein material), zure eskubide guztiak mantentzen dituzu eta lizentzia mugatua ematen diozu Educariari horiek eraldatzeko, Alexia Classroom-en behar teknikoetara moldatze aldera.

 

Zerbitzuan argitaratzen duzun edukiari dagokionez, honako hauek bermatzen dituzu:

 

·       Educariari argitaratzeko lizentzia ematea ahalbidetzen dizun eskubideen jabea edo titularra zarela, eta, hala badagokio, hirugarrenetik lortu duzula horretarako beharrezko adostasuna.

 

·       Ez duela lege aplikagarririk urratzen, hala nola intimitate-eskubideari, irudiari eta ohoreari, jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideei, edo hirugarren baten eskubideari, pertsona fisiko edo entitate bati, edo hirugarren bati.

 

Hori dela eta, Educariaren aurrean erantzungo diozu, Educariari, aurreko baieztapenei dagokienez, hirugarren batek aurkeztutako edozein eskaeren edo erreklamazioren aurrean, eta Zerbitzuan argitaratu duzun edukiari buruzko edozein eskubide legitimoari dagokionez, titularrari atxikita.

 

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du bere egoeraren informazioan ez sartzeko merkataritza-xedearekin edo Educariaren eta/edo hirugarrenen eskubideen kontrakoak izan daitezkeenak, legeari, ohitura onei eta/edo erabilera-baldintza hauei buruzkoak ez direnak.

 

Laburbilduz.

 

Alexia Classroom-en edukiak argitaratzean, haien gaineko eskubide guztiak gordetzen dituzu.

 

ESKUBIDEEN URRAKETAREN JAKINARAZPENA

 

Alexia Classroom-en erabiltzaileen eskubideak zaintzen dira eta, beraz, edozein pertsonak edo erakundek bere edukiak Zerbitzuan bere onespenik gabe argitaratu direla detektatzen badu, jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak eta ohorearen, intimitatearen edo irudiaren eskubideak edo beste edozein eskubide urratuz, Educariari jakinaraz diezaioke, Erabilera-baldintzetan eta Pribatutasun-politikan eta Datu pertsonalen babeserako politikan adierazitako helbidean ("Eskubide-urraketa" erreferentziarekin) eta informazio hau emanez:

 

·       Urratutako edukiaren, datu pertsonalen edota eskubide babestuaren identifikazioa.

 

·       Eduki hori nahikoa identifikatzea, Alexia Classroom barruan kokatzeko.

 

·       Nahikoa identifikatzea erreklamatzailearekin harremanetan jartzeko: posta elektronikoa eta telefonoa.

 

·       NAN, pasaportea edo antzeko agiri ofizialaren kopia, identifikatu ahal izateko.

 

·       Sinatutako adierazpen batek adierazten du aurreko informazioa egiazkoa dela, eta baieztatzen duela titular legitimoa dela (edo bere izenean jarduteko baimendua dagoela), ustez urratutako eskubideen kasuan.

 

Laburbilduz.

 

Norbait Alexia Classroom-en erabilera desegokia egiten ari dela antzematen baduzu, berehala komunikatu.

 

 

BESTE ERABILTZAILE BATZUEKIKO ELKARRERAGINEN ERANTZUKIZUNA

 

Zu zara Alexia Classroom-en beste erabiltzaileekin dituzun elkarreraginen erantzule bakarra. Guk ez ditugu zure harreman pertsonalak kontrolatzen. Educariak ez du erantzukizunik izango beste erabiltzaile batzuekin izan ditzakezun eta zuetako inork Erabilera-Baldintza hauek ez betetzea eragiten ez duten gatazketan; adibidez, Educaria erabiltzaileen artean produktuak salerosteko aukera izanez gero, ez da behartuta egongo, eta ez da horren erantzule izango, baina sor daitezkeen gatazketan bitartekari izateko eskubidea izango du.

 

Laburbilduz.

 

Gogorarazi du zu zarela beste erabiltzaile batzuekin dituzun elkarreraginen erantzule bakarra, eta Educariak ez duela esku hartzen komunikazio pertsonaletan.

 

 

GONBIDAPENAK, ZERBITZUAN SARTZEKO BESTE MODU BATZUK, PASAHITZAK ETA BESTELAKO JAKINARAZPENAK BERRESKURATZEA

 

Educariak zure "ikastetxeko" plataformako administratzailearen eskura jarri ahal izango du zure posta elektronikorako jakinarazpen-zerbitzu bat, zure Profilean dauden berrikuntzak eta mugimenduak ezagut ditzan:

 

 

i.       Zure pasahitza berreskuratu, ahaztuz gero.

 

ii.      Segurtasun-kodeak eta/edo Zerbitzura sartzeko baieztapenak bidaltzea.

 

iii.    Zure helbide elektronikoa aldatzea.

 

Ezagutzen eta onartzen duzu komunikazio mota horiek eta antzeko beste edozein beharrezkoak direla, eta, beraz, Alexia Classroom-en zati direla.

 

GONBIDAPENAK, ZERBITZUAN SARTZEKO BESTE MODU BATZUK, PASAHITZAK BERRESKURATZEA ETA LOTURAK ERABILTZEKO BESTELAKO JAKINARAZPENAK

 

DEBEKATUTA DAGO edozein baliabide tekniko, logiko edo teknologiko erabiltzea edozein erabiltzaileren, Alexia Classroom-ekoa izan ala ez, profilaz edo webgunearen edukiez onuratzeko, zuzenean edo zeharka, irabazi-asmoarekin ala gabe.

 

Inork ezingo du txertatu bere web-orrian, bloga, foroa, profila Zerbitzuan edo beste edozein sare sozialetan, link bat, hyperlink, framing edo antzeko lotura Alexia Classroom-eko edukien URLra edo Alexia Classroom-en profilera birbideratzeko. Intimitateari, ohoreari eta erabiltzaileen irudiari dagozkien eskubideak urratu ditzakeen ezaugarri horietako loturaren bat atzemango bagenu, erabat legitimatuta egongo da lotura hori ezabatzeko asmoz jarduteko, eta, hala badagokio, agintari eskudunei jakinaren gainean jartzeko.

 

Laburbilduz.

 

Debekatuta dago Alexia Classroom-eko loturak gure plataformatik kanpo sartzea gure baimenik gabe.

 

 

NAZIOARTEKO ERABILERA-BALDINTZAK

 

Erabilera-baldintza hauen baitan araututako zerbitzu edota aplikazio mugikorrak Educariak kudeatzen ditu, Espainiatik jarduten duen erakundeak. Zerbitzu eta/edo aplikazio mugikor horiek Espainiatik kanpotik eskuragarriak izan daitezkeen arren, ulertzen dituzu, eta edozein herrialdetan edo jurisdikziotan erabiltzeko pentsatuta daude, baldin eta horiek erabiltzea une bakoitzean indarrean dauden legeen edo arauen aurkakoa ez bada.

 

Herrialde jakin baten barruan erabiltzaileek Alexia Classroom-ek zerbitzu eta/edo aplikazio mugikorrak erabiltzea, horien ardurapean egingo da. Zeu zara, soilik, Alexia Classroom-ek aipatutako zerbitzu edota aplikazio mugikorretara sartzen diren herrialdeetako legeak betetzearen arduraduna.

 

Era berean, jakinarazten dizugu litekeena dela Alexia Classroom-en Alexia Classroom-eko funtzionalitate eta zerbitzu batzuk herrialde guztietan eskuragarri ez egotea eta/edo behar bezala funtzionatzea muga tekniko edota legalen arabera.

 

Laburbilduz.

 

Educariak Espainiatik jarduten du, eta beste herrialde batzuetatik ere eskuragarria da, baina litekeena da zerbitzu eta funtzionalitate guztiak ez egotea eskuragarri herrialde guztietan. Erabiltzaile gisa, zu izango zara Alexia Classroom-era sartzen zaren herrialdeko legeak betetzearen erantzule bakarra.

 

 

HIZKUNTZA

 

Erabiltzaileek edozein unetan kontsultatu ahal izango dituzte Alexia Classroom-en sartzeko edo hura erabiltzeko Erabilera-baldintzak, Pribatutasun-politika eta Datu pertsonalen babeserako politika, hainbat hizkuntzatan, Alexia Classroom-en webguneko dagokion atala sakatuta. Horri dagokionez, gomendatzen dizugu gure webgunea kontsultatzea, une bakoitzean dauden hizkuntza desberdinak ezagutzeko.

 

Aurrekoa gorabehera, Erabilera Baldintza eta Pribatutasun Politika eta Datu Pertsonalen Babeserako Politika hauen bertsio itzuli desberdinek, erabiltzaileen eskura jartzen ditugunak, jatorrizko gaztelaniazko (Espainia) bertsioaren isla fidela izan nahi dutenez, erabiltzaileak adierazten du badakiela eta onartzen duela beti gaztelaniazko bertsioa nagusituko dela, baldin eta gaztelaniazko bertsioan Erabilera Baldintzen eta Pribatutasun eta Babes Politikaren gaztelaniazko bertsioan aurreikusten denaren artean kontraesanik badago.

 

Laburbilduz.

 

Hainbat hizkuntzatan eskuragarri egin ditugu Erabilera-baldintzak eta Pribatutasun-politika. Hala ere, itzulpenen artean kontraesanik izanez gero, gaztelaniazko bertsioa gailenduko da.

 

ALDAKETAK.

 

Educariak, edozein unetan, arrazoi teknikoengatik edo Alexia Classroom-en prestazioan edo araudian izandako aldaketengatik ordeztu ahal izango ditu erabilera-baldintzak eta datu pertsonalen pribatutasun- eta babes-politika, aplikagarriak diren ereduzko kodeetatik erator daitezkeen aldaketak edo, hala badagokio, erabaki korporatibo estrategikoetatik erator daitezkeenak. Horiek, kasuaren arabera, hemen jasotako Erabilera Baldintzak eta Pribatutasun eta Datuen Babeserako Politika ordezkatu, osatu eta/edo aldatuko dituzte.

 

Educariak Erabilera Baldintzak edo Pribatutasun eta Datu Pertsonalen Babeserako Politika ordezten edo aldatzen dituenean, webgunean argitaratuko ditu eta/edo horren bidez jakinaraziko dizu, eta Zerbitzua erabiltzen jarraitzen baduzu, egindako aldaketak onartu dituzula ulertuko dugu. Egindako aldaketekin ados ez bazaude, zerbitzuan baja eman ahal izango duzu horretarako gaitutako prozedurari jarraituz.

 

Educariak gomendatzen dizu aldian-aldian kontsultatzeko Erabilera-baldintzak, Pribatutasun-politika eta Datu pertsonalen babeserako politika, aldaketak izan baititzakete. Webguneko Erabilera-baldintzak atalean kontsulta dezakezu indarrean dagoen bertsioa.

 

Laburbilduz.

 

Erabilera-baldintzak edozein unetan aldatu ahal izango dira, zerbitzuaren beharrak edo aplikatu beharreko legeriak eraginda, eta, beraz, aldian-aldian berrikustea gomendatzen dizugu. Webguneko Erabilera-baldintzak atalean aurkituko dituzu unean uneko baldintzak.

 

 

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

 

Indarrean dagoen araudiak arautuko ditu arautu beharreko legeak, eta Alexia Classroom-en Educariaren eta erabiltzaileen arteko harremanen berri izan behar duen jurisdikzioa. Hala eta guztiz ere, indarrean dagoen araudi horrek foru jakin bati, Educariak eta erabiltzaileari men egiteko betebeharra aurreikusten ez duen kasuetan, titularrak eta erabiltzaileak, dagokien beste edozein foruri berariaz uko eginez, Madrilgo (Espainia) epaitegi eta auzitegien mende uzten ditu.

 

Laburbilduz.

 

Araudiak bestelakorik ezartzen ez badu behintzat, erabiltzaileen eta Educariaren arteko harremana indarrean dagoen Espainiako araudiak agintzen du, eta edozein eztabaidarik Madrilgo hiriburu, Espainia eta Madrilgo epaileen eta auzitegien jurisdikzioan jarriko da.

 

 

 

PRIBATUTASUN-POLITIKA ETA DATU PERTSONALEN BABESA

 

EDUCARIA EURO, S.L.U. (aurrerantzean, EDUCARIA). Helbidea: Bravo Murillo kalea 377, 28020 PK, Madril (Espainia), IFK: B 84537653, ALEXIA CLASSROOM-en enpresa titularra, bere ikaskuntza-plataforman ostatatzen diren datu pertsonalen tipologiaz jabetuta, datu horiek babesteko estandar komunitario eta espainiar maximoak aplikatzen ditu.

Datu pertsonalak babesteko gure politika edozein interesatuk ezagut dezan, EDUCARIAk Pribatutasun eta Datuen Babeserako Politika hau argitaratzen du webgunean eskuragarri dagoen leku batean (www.alexiaeducaria.com) eta aplikazioan bertan, edonork kontsulta dezan.

Pribatutasun eta datuak babesteko politika hau2021/07/01ean eguneratu da. Politika horri aldaketak egin ahal zaizkio, eta, beraz, EDUCARIAk gomendatzen du aldian-aldian irakurtzea.

Datuak babesteko politikari buruz zalantzarik edukiz gero, EDUCARIArekin harremanetan jar daiteke helbide hauetan:

Posta helbidea: Bravo Murillo kalea 377, 28020 Madril.

Helbide elektronikoa: rgpd@educaria.com

Datuen babeserako ordezkaria: dpo@educaria.com 

 

EDUCARIAren posizio juridikoa ALEXIA CLASSROOM-en jasotako datu pertsonalei dagokienez.

ALEXIA CLASSROOM EDUCARIAk hezkuntza-komunitatearen esku jartzen duen ikaskuntza-plataforma bat da, ikasleek beren prestakuntzan aktiboki parte har dezaten sustatzeko eta ikastetxeen egunerokoan inplikatutako subjektuen arteko komunikazioak eta kudeaketa akademikoa errazteko.

Ondorio horietarako, EDUCARIAk Zerbitzuak Emateko Kontratua sinatu du ALEXIA CLASSROOM-en Ikastetxe erabiltzaile bakoitzarekin, eta, horrela, ALEXIA CLASSROOM plataforma Ikastetxeek borondatez erabiltzen duten kudeaketa- eta ikaskuntza-tresna bat da.

EDUCARIAk, ALEXIA CLASSROOM-en bidez, ez du lotura independenterik ezartzen plataforman ostatu hartzen duten datuak dituzten Ikastetxeko ikasleekin, familiakoekin eta langileekin, ez badute berariaz horretarako baimena ematen. Hori dela eta, EDUCARIAko langileek datu horiek eskuratzeko aukera izatea ezin da inola ere datu-lagapen gisa ulertu, baizik eta datu horiek eskuratzea, halakorik gertatuz gero, ezinbestekoa izango litzateke zenbait zerbitzu (mantentze-lanak) bete ahal izateko. Zerbitzu horiek ikastetxeak eta Educariak sinatutako Kontratuan zehazten dira.

Horregatik guztiagatik, datuak babesteko araudiaren arabera, eta, zehazki, 2016/679 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (EB) 28. artikuluaren eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren 33. artikuluaren arabera, EDUCARIA izango da datu-tratamenduaren arduraduna, ALEXIA CLASSROOM-en jasotzen diren datu pertsonalen behin-behineko atzipenari dagokionez, eta zerbitzua kontratatzen duen Ikastetxea, berriz, datu pertsonalen Tratamenduaren Arduraduna. Aintzat hartuta, EDUCARIAk eta ikastetxeak tratamendu-arduradunaren kontratua sinatu dute.

EDUCARIAk Ikastetxearen Erantzukizunpeko datu pertsonalak eta zerbitzua emateagatik jakin ditzakeen datuak tratatuko ditu, baldin eta datu horiek isilpean jasotzen baditu, eta zerbitzuak emateko baino ez baditu eskuratzen.

Orain arte esandakotik ondorioztatzen da Ikastetxe bakoitzari dagokiola, modu adierazgarrian eta ez zehatzean:

ü  ALEXIA CLASSROOM-en ostatatutako datuen titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta gainerako eskubideez baliatzeko egindako eskaerei erantzutea.

ü  Datuen titularrak jakinaren gainean daudela bermatzea, datuak babesteko araudian ezarritako moduan.

ü  Datuen tratamendurako titularren baimena jaso duela bermatzea, baldin eta indarrean dagoen araudiaren arabera baimena eskatzea nahitaezkoa bada.

 

ALEXIA CLASSROOM-en jasotzen diren datu pertsonalak

Ondorio horietarako, datu pertsonaltzat hartuko da identifikatutako edo identifika daitezkeen pertsona fisikoei buruzko edozein informazio, posta elektronikoaren eta/edo IP helbidearen datua barne, baldin eta interesdunak zalantzarik gabe identifikatzen badituzte – eta erabiltzailetzat, berriz, bere datu pertsonalak plataformaren bidez eta/edo bertan eskuragarri dauden zerbitzuen bidez jakinarazten dituen edozein pertsona fisiko identifikatua edo identifikagarria, eta hurrengo zerrenda hau ez da izaera mugatzailerik gabekotzat joko: posta elektronikoa, datuak biltzeko formularioak betetzea, ikastaroetan, lehiaketetan eta kanpainetan parte hartzea, txatak eta foroak erabiltzea, irudiak eta bestelako edukiak argitaratzea, eta, oro har, plataforman dagoen edozein zerbitzu erabiltzea, baldin eta datu pertsonalak komunikatzea badakar.

ALEXIA CLASSROOM ikaskuntza-plataformara sarbidea kontratatu duten Ikastetxeek eta ikastetxeak berak sarbidea baimendu dien erabiltzaileek hainbat datu pertsonal sartu ahal izango dituzte. Ikastetxe eta erabiltzaile bakoitzak ALEXIA CLASSROOM-en benetan zer datu mota sartzen dituen erabakitzen du, eta horiek dira datu horien egiaztapenaren, eguneratzearen eta kalitatearen arduradun bakarrak.

Segurtasuna

Datu pertsonalak babesteko indarreko araudiari eta ALEXIA CLASSROOM erabiltzen duten ikastetxeekin sinatutako kontratuari jarraikiz, EDUCARIAk datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko behar diren neurri teknikoak eta antolatzaileak hartu ditu.

EDUCARIAk baditu mekanismoak: a) Tratamendu-sistemen eta -zerbitzuen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia iraunkorrak bermatzeko; b) Datu pertsonalen eskuragarritasun eta sarbidea modu errazean berrezartzeko, gorabehera fisiko edo tekniko bat gertatuz gero; c) Tratamenduaren segurtasuna bermatzeko ezarritako neurri tekniko eta antolatzaileen eraginkortasuna aldizka egiaztatu, ebaluatu eta baloratzeko; d) Datu pertsonalak pseudonimizatzeko eta zifratzeko, hala badagokio.  Neurri horien helburua ALEXIA CLASSROOM-en ostatatutako datuen erabateko konfidentzialtasuna, osotasuna eta erabilgarritasuna bermatzea da.

Eskubideak

ALEXIA CLASSROOM-eko erabiltzaileek EDUCARIAn beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari ote garen baieztatzeko eskubidea dute. Haien datu pertsonalak atzitzeko eskubidea dute, baita datu okerrak zuzen ditzaten eskatzeko eta, hala badagokio, datuak ezabatzeko eskubidea ere, besteak beste, datuak dagoeneko hasierako helbururako beharrezkoak ez direnean. Kasu horietan, EDUCARIAk zure datu pertsonalak jaso dituzten hartzaile guztiei komunikatuko die.

Egoera batzuetan, interesatuek haien datuen tratamendua mugatzea eska dezakete. Eta kasu horietan, balizko erreklamazioak egiteko eta hauetatik babesteko soilik gordeko ditugu datuak.

Baldintza batzuetan, eta egoera pertsonalarekin lotutako arrazoiengatik, interesatuek beren datuen tratamenduari uko egin diezaiokete. Egoera hauetan, EDUCARIAk datuak tratatzeari utziko dio, premiazko arrazoi legitimoak badaude edo balizko erreklamazioekiko defentsa gisa ez bada salbu.

Interesatuek, EDUCARIAri egituratua, erabilera komunekoa eta irakurketa mekanikoa duen formatu batean emandako datu pertsonalak jasotzeko eskubidea izango dute.

Aurreko ataletan aipatutako eskubideak erabiltzeko, erabiltzaileek idatzizko komunikazio bat bidal dezakete EDUCARIAren egoitza sozialera edo dpo@educaria.com posta elektronikoaren helbidera, bietan NAN edo antzeko beste dokumentu identifikagarri baten fotokopia txertatuz.

Zure datuak tratatzerakoan zure eskubideak errespetatzen ez direla uste baduzu, Kontrol Agintaritzan erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzula ere jakinarazten dizugu.

Datuen Babeserako Ordezkaria

EDUCARIAk Datuak Babesteko ordezkari bat du izendatuta, eta harremanetarako helbide elektroniko honetara jo daiteke: dpo@educaria.com

Gomendioak eta abisuak

Erabiltzaileei gomendatzen zaie programa informatikoen azken bertsioak erabil ditzatela Interneten nabigatzeko, segurtasun-neurri handiago baitituzte.

Halaber, erabiltzaileei gomendatzen zaie eskura dituzten segurtasun-mekanismoak erabiltzea (web-zerbitzari seguruak, kriptografia, sinadura digitala, suebakiak eta abar). Datuen konfidentzialtasuna eta osotasuna behar den neurrian babesteko, nortasuna gutxiesteko arriskuak daudelako, edo komunikazioa urratzeko arriskua dagoelako.

Internet ez dela segurua gogorarazten zaie bezeroei. Hala ere, badira beren datuen babesa hobetzeko aukera ematen dioten bitarteko ezberdinak. Horrela, bada, eskura dagoen edozein bitarteko erabil daiteke datuak eta komunikazioak babesteko, hala nola posta elektronikoa konfidentzial egiteko legez eskuragarri dagoen kodea eta PCrako sarbide-kodeak.

Erabiltzaileei ohartarazten zaie posta elektronikoaren bidez, albiste multzoen, eztabaida-foroen eta abarren bidez Internet bidezko informazio pertsonala ematen duten guztietan, informazio hori erabiltzaileek nahi ez dituzten xedeekin jaso eta landu daitekeela, eta, beraz, erabiltzaileei gomendatzen zaie bisitatzen dituzten webguneen konfidentzialtasun- eta pribatutasun-politikei buruzko informazioa ematea erabiltzaileei, eta, beraz, informazio ezagutzea gomendatzen zaie erabiltzaileei.

Erabiltzaileei ohartarazten zaie, zifratzeko mekanismoak erabiltzen ez badituzte, Interneteko posta elektronikoa ez dela segurua. Mezu elektronikoetan eta eztabaida-foroetan nortasuna faltsutu eta ordezkatu egin daitezke, eta hori kontuan hartu behar da erabiltzen badira. Erabiltzaileak ez badu bere helbide elektronikoa argitaratu nahi, bere nabigatzailea konfiguratu beharko du, bere helbide elektronikoa ez dadin utzi sartzen den web-zerbitzarietan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOKIE-AK

 

Alexia Classroom-en sarrera eta erabilera teknikoki erregistratu ondoren kudeatu ahal izateko, Educariak cookie teknikoak eta funtzionalak erabili behar ditu gure webguneak nabigatzen duen bitartean. Zentzu horretan, informatzen dizugu Alexia Classroom-en zerbitzu eta funtzionalitate desberdinak erabili ahal izateko behar-beharrezkoa dela cookieak zure Interneteko nabigatzailean gaituta edukitzea.

 

Dakizun bezala, cookie horiek zure ordenagailuan ostatu hartzen duten datu-fitxategi txikiak dira, Alexia Classroom-en erabiltzaile erregistratu gisa, eta Alexia Classroom-i egiten dizkiodan bisitetatik nolabaiteko informazioa jasotzen dutenak. Politika honetan deskribatutako baldintza eta helburuekin erabiliko dira cookieak.

 

Adibide gisa:

 

WEBGUNEAN ERABILITAKO ETA EDUCARIAK KONTROLATUTAKO COOKIEAK

Teknikoak eta funtzionalak

Jabetza

Cookiea

Xedea

Epea

centro.alexiaclassroom.com

MoodleSession

Webguneko aukerak eta zerbitzuak erabiltzeko beharrezko cookiea

Saioa

biblioteca.alexiaclassroom.com

MoodleSession

Webguneko aukerak eta zerbitzuak erabiltzeko beharrezko cookiea

Saioa

 

Ikastetxeak edo erabiltzaileek Alexia Classroom-en edukiak txerta ditzakete hirugarrenen cookiekin. Hirugarrenen zerbitzuak Educariaren kontroletik kanpokoak dira. Hirugarrenek uneoro alda ditzakete beren zerbitzu-baldintzak, helburua eta cookien erabilera.

 

NOLA KUDEATU COOKIEAK NABIGATZAILETIK

Cookieak gailutik ezabatzea

Gailu batean dauden cookieak ezabatu egin daitezke nabigatzailearen historia ezabatuz, eta, beraz, ezabatu egiten dira bisitatutako webgune guztietako cookieak.

Hala ere, gordetako informazioaren zati bat ere gal daiteke (adibidez, saioaren hasierako datuak edo webgunearen lehentasunak).

Webguneko cookie espezifikoak kudeatzea

Webgune bakoitzeko cookie espezifikoen kontrol zehatzagoa izateko, erabiltzaileek beren pribatutasun-konfigurazioa eta cookieak doitu ditzakete nabigatzailean.

Cookieak blokeatzea

Nabigatzaile moderno gehienak gailuetan cookieak instalatu ez daitezen konfigura daitezkeen arren, horrek lehentasun jakin batzuk eskuz doitzera behartu dezake webgune edo orrialde bat bisitatzen den bakoitzean. Gainera, baliteke zerbitzu eta ezaugarri batzuk behar bezala ez funtzionatzea (adibidez, profildun saio-hasierak).

NOLA EZABATU COOKIEAK NABIGATZAILE ARRUNTENETATIK

Chrome

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Internet Explorer. 11. bertsioa

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. 65.0.1 bertsioa

https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari 5.1 bertsioa

https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData